"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Editorial

Alena Zavocka: Láska je aksál

zuza-ciganova-aksalZuza Cigánová nie je autorkou, ktorá by chrlila jednu knihu za druhou. Svojich čitateľov necháva čakať aj niekoľko rokov, kým ich opäť poteší novým titulom. V jej prípade sú tieto "dlhšie doby čakania" zárukou, že sa vám do rúk nedostane žiadny polotovar.

Jej najnovšia kniha s veľa naznačujúcim názvom Aksál prináša v podstate banálny príbeh. Zrelý, úspešný muž sa zamiluje do mladšej, peknej ženy a jeho manželstvo sa rozpadá. Problém, pod akým praská nejedna polica červenej knižnice. V prípade Cigánovej však text postráda atribúty tzv. žánrovej literatúry. Nenájdete tu plytké verbalizovanie emócii či priamočiarosť vypovedaného. Práve naopak, vysoká frekvencia viet ukončených tromi bodkami necháva veľa nevyslovené, nevyplakané... A hoci sa na čitateľa neustále valia slová: zdrobneniny, vulgarizmy, spisovné, slangové alebo také, ktoré vznikajú spontánne v dlhotrvajúcom partnerskom zväzku, nepodávajú ucelený obraz o narušenom vzťahu a ich aktéroch. Viac ako ostrým svetlom, sú skôr blikajúcimi žiarovkami. "A štvrtýkrát sa pozabudol a vyzliekol jej kabát... A ona v údive otvárala oči a otáčala sa len z nohy na nohu. A on tam stál, kabát a náruč rozovreté... A ona zatvárala oči a vchádzala tam... A on zovrel krídla kabátu, zavrel za ňou dvere... sklonil hlavu do jej vlasov, to bola strecha... a stál ticho ako dom... (str. 10). Vďaka tomu sa dajú vidieť iba niektoré fragmenty, aj to len na chvíľu. Čitateľovi tak ostáva dosť veľký priestor pre aktívnu spoluprácu na dopĺňaní príbehu, hoci aj formou sebaprojekcie. Láska, a tá nešťastná o to viac, na takýto prístup vyslovene nabáda.

Máme teda strany a, b, c. Máme Jula, jeho ženu Helu a tú tretiu ... Lilianu. Každý z protagonistov dominuje istej časti textu. Úvod patrí prevažne Julovi, stred Hele a záver Liliane. Pasáže, ktoré sa sústreďujú na manžela alebo manželku sa logicky najviac prelínajú. Lilianine úseky so zvyškom textu súvisia iba minimálne. Kniha je formálne rozdelená do mikrokapitol, niekedy v rozsahu iba niekoľkých viet. Čitateľ sa prostredníctvom nich dozvedá, ako jednotlivé postavy myslia, aký uhol pohľadu je im vlastný; čomu je prispôsobený aj spôsob výpovede a jazyk. Málovravný Julo poznáva svet predovšetkým cez priamy telesný kontakt s vecami, predmetmi. Jeho vnímanie je vyslovene zmyslové, pretože slová aj tak nedokážu vystihnúť podstatu. "Vždy potreboval hmatateľné životné pocity, podnety, postrehy. Dotýkať sa, aby na to prišiel. Ohmatať to, aby to cítil, aby cítil... Tuho to držať, aby vedel, čo to je. Aby si to vedel predstaviť veľké, nové, inakšie. " (str. 24). Hela naproti tomu dokáže vždy nájsť adekvátny pojem, nadávku, dokonca rým. Veľa premýšľa a pre všetko sa trápi. Pre veci, ktoré sa jej bezprostredne dotýkajú a aj pre tie, ktoré presahujú priestor, ktorý doteraz nazývala domovom. Osobné problémy necháva zastúpiť spoločenskými, pretože o tých dokáže s manželom hovoriť. Nahnevaná a frustrovaná mu vytýka chaotickú zástavbu Bratislavy, devastáciu verejného priestranstva aj bezohľadné developerské projekty, akoby za všetko mohol on. Pritom on zavinil "iba" ich partnerskú krízu.

Postava Liliany sa javí ako niekto, kto práve neoplýva vysokým intelektom. Aj ju definuje predovšetkým jazyk. Nie je schopná vyjadriť či pomenovať ani triviálne veci, čo nakoniec neprekáža, pretože "niečo oné" sa dá "v tej onej" veľmi presne označiť "takými onými". Hoci jej životný údel je v podstate tragický. Ona sama si ho ako taký neuvedomuje. Jej vnímanie sveta je totiž definované poznatkami, ktoré jej poskytujú články v ženských magazínoch.

Aksál zapadá svojou poetikou medzi ostatné literárne texty Zuzy Cigánovej. Ten, koho oslovilo jej poetické, fragmentárne písanie, s prímesou jemnej irónie, nebude sklamaný.

 

Zuza Cigánová: Aksál, Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016, 126 strán

 

 

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

utorok, 26 jan 2021, 13:43:39

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM