"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Vyštudovala som estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Štúdium som úspešne ukončila v roku 2011 obhájením diplomovej práce s názvom Estetické názory obdobia secesie - explikácia na výtvarnom materiáli. Z umenia ma najviac zaujíma výtvarné umenie a fascinuje umelecký prejav prvej polovice 20.storočia, pretože interpretácie tvorcov tohto obdobia, ich rozmanitosť, bohatosť, invencia a kreativita sú mi tým, akým spôsobom sa v nich odráža spojenie umenia so životom, najbližšie. Okrem toho sa rada nechám strhnúť dobrým filmom, zaujímam o kultúrne dianie, turistiku a dobrú kuchyňu. V súčasnosti vediem letné kurzy kreativity pre deti u nás vo Feelart-e, Andrea Nagyováčo ma veľmi napĺňa a inšpiruje.

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

nedeľa, 19 jan 2020, 16:28:16

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM