"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Zuzana Ludvigová

V rokoch 1982-87 som študovala estetiku a dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Štúdium som ukončila diplomovou prácou: „Stredoveké estetické názory a problematika priestoru v stredovekej tabuľovej maľbe“.

Po dvoch rokoch práce asistentky na katedre som odišla v 1989 pracovať do Slovenskej národnej galérie, kde som v rokoch 1991-96, pôsobila ako kurátorka zbierok starého európskeho umenia (výstavy Barok a hudba, Reštaurátorské  ateliéry SNG 1991 – 1996, Stále expozície starého európskeho umenia) .

V rokoch 1994-95 som  popri práci kurátorky absolvovala postgraduálne štúdium na „Institut für Kulturwissenschaft" vo Viedni.

 V roku 1996 som začala svoju pedagogickú činnosť. Najskôr, do roku 2000, na Katedre dejín umenia a kultúry, TU Trnava,  od 2000 do 2012 som prednášala dejiny umenia a estetiku výtvarného umenia na Katedre estetiky FiF UK v Bratislave. V rokoch 1997-2002 som prednášala dejiny a teóriu reštaurovania na VŠVU v Bratislave a od 2010 do roku 2012 som učila dejiny umenia aj na Strednej umeleckej škole animovanej tvorby v Bratislave. Od  2004 prednášam estetiku na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave.

Absolvovala som viacero študijných pobytov v zahraničí: 1991 Poľsko, Poznaň, Muzeum Narodove; 1994 Veľká Británia, Londýn, Cambridge, Edinburgh; 1995 Holandsko, Amsterdam; 1995 Nemecko, Berlin; 1996 Holandsko, Amsterdam, Haag, Rotterdam; 1994 – 1996 Rakúsko, Viedeň – postgraduálne štúdium, 2004 - Taliansko, Florencia/.

Moje ďalšie odborné aktivity :
1994    spoluzakladateľka novín o umení Galéria
1994 – 1996 členka redakčnej rady novín o umení  Galéria
1994 – 1995 členka redakčnej rady Nitrianskej štátnej galérie
1997 – 2009 vedecký garant pre staré európske umenie, a. s. Soga.

Pár rokov som ako členka alternatívneho hudobného zoskupenia Transmusic Comp pôsobila aj na hudobnej scéne /1989 – 1995/ (Tu)

Rada /s/poznávam. Rada skúšam nové veci. Teším sa, ak nakazím chuťou po poznaní iných. Preto som sa rozhodla venovať svoj čas tým, ktorí majú chuť poznávať a rozvíjať svoju kreativitu a ktorí chcú obohacovať svojho ducha cez umenie.

/Viacerí ma poznajú skôr pod menami Géczová a Ludvigová/

 

Výberová bibliografia:

I. Knihy, encyklopédie, katalógy

1992

Géczová, Zuzana: Barok a hudba. Bratislava, SNG 1992, 62 s. ISBN 80-85188-31-7

1993

Kol. autorov: Svätci v strednej Európe. Bratislava, SNG 1993. ISBN 80-85188-1

1996

Géczová, Zuzana: Reštaurátorské ateliéry v Slovenskej národnej galérii. Bratislava, SNG 1996. 63 s. ISBN 80-85188-67-8

2001

Kolektív autorov: Encyclopaedia Beliana II. - Slovenská všeobecná encyklopédia, Bratislava, Veda, 2001, ISBN: 80-224-0671-6

2003

Kolektív autorov: Encyclopaedia Beliana III. - Slovenská všeobecná encyklopédia, Bratislava, VEDA, 2003, ISBN 80-224-0761-5

2005

Kolektív autorov: Encyclopaedia Beliana IV - Slovenská všeobecná encyklopédia, Bratislava, Veda, 2005, ISBN: 80-224-0847-6

2013

Kolektív autorov: Míjím se s měsícem. Výběr českých a slovenských haiku. Praha DharmaGaia, 2013, ISBN: 978-80-7436-033-6

2014

Konopásková Zuzana, Hanus Lucia: Olívia a tajomstvo starých hodín. V krajine peciválov. Štvrtok na Ostrove, Zuzana Konopásková, 2014, ISBN: 978-80-971573-3-3

II. Články:

1992

Géczová, Z.: Zdeněk Kalista: Tvář baroka. In: Tvorba, 8/1992, Bratislava, str. 29

Géczová, Z.: Rok stredoeurópskeho baroka. In: Tvorba, 9/1992, Bratislava, str. 14

1993

Géczová, Z.: Jacgues Le Goff: Kultura středověké Evropy. In: Tvorba, Bratislava, 4-5/1993, str. 50

1994

Géczová, Z.: Diana a Kalisto. In: Galéria, Bratislava, okt. – nov. 1994, str. 14

1995

Géczová, Z.: Staré európske umenie v SNG. In: Galéria, Bratislava, dec. 1994/jan. 1995, str. 1-2

Géczová, Z.:Staré európske umenie opäť v Bratislave. In: Slovenské rozhľady, Praha, 3/1995, str. 122-125

Géczová,Z.: In Perfekt Harmony. In: Galéria, Bratislava, 2/1995, str. 13

Géczová, Z.: Sedliacky tanec. In: Galéria, Bratislava, 1/1995, str. 7

1996

Géczová, Z.: Záchrana kultúrneho dedičstva. In: Literárny týždenník, Bratislava, 11. 4. 1996, str. 16

Géczová, Z.: Pamiatky a čas. In: Životné prostredie, Bratislava, 4/1996, str. 17

1998

Plekanec V., Géczová Z.: Reštaurovanie stredovekých nástenných malieb a gotických omietok v Kostole sv. Margity v Turčianskom Jasene. In: Renovacio, Národné pamiatkové a krajinné centrum, Bratislava 1998, str. 5-12, ISBN 80-966977-5-7

Géczová Z.: Madona s Ježiškom a malým Jánom Krstiteľom zo Slovenskej národnej galérie. In: Renovacio, Národné pamiatkové a krajinné centrum, Bratislava 1998, str. 25-28, ISBN 80-966977-5-7

Géczová, Z. Plekanec, V.: Stredoveké nástenné maľby v Kostole svätej Margity v Turčianskom Jasene. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 1., s. 24-27.

1999

Géczová, Z.: Dejiny slovenského výtvarného umenia – Barok. In: Ateliér, Kutná Hora, 10/13. 5. 1999, str. 9, ISSN 1210-5236

2004

Ludvigová, Z.: Slnečný mýtus revolúcie. In: Slovo, 38/ 15. – 21. 9. 2004, str. 19, ISSN 1335-468X.

Ludvigová, Z.: Gotické umenie a Slovensko. In: Slovo, 11/ 10. – 16. 3. 2004, str. 18, ISSN 1335-468X

Ludvigová, Z.: Priestor vo výtvarnom umení. In: Slovo, 24/9. – 15. 6. 2004, str. 18, ISSN 1335-468X

Ludvigová, Z.: Alexander Avenarius (1942 – 2004). In: Slovo, 48/24. – 30. 11. 2002, str. 19, ISSN 1335-468X

2008

Ludvigová, Z.: Skvostom je van Dyck. In: Kumšt, Pravda, XVII/28, 3. február 2007, s. 7, ISSN 1335-4051

Ludvigová, Z.: Erotika? Obscénnosť? In: Kumšt, Pravda, XVII/120, 26. máj 2007, s. 7, ISSN 1335-4051

Ludvigová, Z.: Kresby lákali zberateľov. In: Kumšt, Pravda, XVII/126, 2. jún 2007, s. 7, ISSN 1335-4051

Ludvigová, Z.: Výnimočný Warhol. In: Kumšt, Pravda, XVII/167, 21. júl 2007, s. 4, ISSN 1335-4051

Ludvigová, Z.: Riskantná forma provokuje. In: Kumš, Pravda, XVII/191, 18. august 2007, s.2, ISSN 1335-4051

Ludvigová, Z.: Čas, čo nebol stratený. In: Kumšt, Pravda, XVII/129, 10. november 2007, s.7, ISSN 1335-4051

2010

Ludvigová, Z.: Juraj Hamar: Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle. In: Remeslo, umenie, dizajn, XI, 1/2010, s. 21, ISSN 1335-5457

Ludvigová, Z.: S drôtom v hlave. In: Remeslo, umenie, dizajn, XI, 1/2010, s. 20, ISSN 1335-5457

Preklady:

1995

The Art of Slovakia. The Slovak National Gallery, Bratislava 1995, ISBN 80-85188-44-9

 

 

 

 

 

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

nedeľa, 19 jan 2020, 16:28:16

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM