"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Narodila som sa roku 1955 v Bratislave

1970 – 1974 štúdium na SUPŠ odbor textil

1976 – 1991 Ústredie umeleckých remesiel ako umelecká tkáčka, tkali sa tu tapisérie podľa súčasných výtvarníkov – Moško, Trizuliaková, Šujanová, Jakabčic, Šimerová, Studený, Bubák a iní.

1982 - začalo sa s reštaurovaním gobelínov pre Černínský palác v Prahe, sedacia súprava a turecké závesy pre kaštieľ v Betliari, a iné múzeá na Slovensku

1986 – 1991- som viedla dielňu tapisérie v Ústredí umeleckých remesiel

1991 - Po rozpade umeleckých remesiel som začala podnikať v reštaurovaní historických textílii.

1994 – 2001 som pracovala ako pomocná kostymérka v Slovenskej televízii

1998 – 2001 Na Vysokej škole výtvarných umení, katedre Textilnej tvorby, ateliér voľnej tvorby pod vedením Doc. E. Cisárovej - Minárikovej Akad.mal. sme založili kurz reštaurovania historického textilu.

2000 - výstava Umenie reštaurovania v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác.

2001 mi bola udelená výročná cena časopisu Pamiatky a Múzeá za rok 2000 v kategórii      obnova a reštaurovanie, za reštaurovanie synagogálnej textílie zo zbierok Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry

2003 – Výstava zreštaurovaných textílii zo zbierok Múzea židovskej kultúry: Stará duša – Nová tvár

2004 – Účasť na inštalácii stálych expozícii - Múzeum maďarskej kultúry.

2009 - Účasť na inštalácii stálych expozícii – Múzeum židovskej kultúry Bratislava

2011 - Účasť na inštalácii stálych expozícii - Mestské múzeum Bratislava

V súčasnej dobe žijem a pracujem v Prahe

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

nedeľa, 19 jan 2020, 16:28:16

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM