"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Narodila som sa v roku 1999 v Bratislave. Od detstva sa venujem rôznym umeleckým aktivitám. Okrem hry na klavír sa od mala venujem výtvarnej tvorbe, ako v umeleckej škole tak aj vo voľnom čase, najmä kresbe a maľbe. Tiež vyrábam rôzne rekvizity a kulisy pre javiskové predstavenia. Obľubujem turistiku, prírodu a čítanie kníh. Od roku 2014 pôsobím ako tanečný asistent a choreograf v Tanečnej akadémii Sunnydance v Pezinku. Študujem na Pezinskom Gymnáziu a pripravujem sa na ďalšie štúdium na vysokej škole v odbore pedagogika. Od roku 2015 pôsobím v detských táboroch FeelArt. Podieľam sa tu na kreatívnych aktivitách a na animáciách detských programov.

 

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

nedeľa, 19 jan 2020, 16:28:16

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM