"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos KomenskýPochádza z Popradu. Narodila sa 23. 4. 1990. Študovala v Revúcej, na Prvom slovenskom literárnom gymnáziu so zameraním na žurnalistiku. V súčasnosti je študentkou bakalárskeho ročníka na Vysokej škole múzických umení, odbor teória a kritika divadelného umenia.

Od začiatku strednej školy sa venuje ochotníckemu divadlu, absolvovala množstvo workshopov a sama v divadle hrala a tvorila dramatické texty, ktoré v súbore inscenovali. Aktívne sa zúčastňuje na literárnych, divadelných, hudobných festivaloch. V roku 2010 bola lektorkou na tvorivej divadelnej dielni v komunitnom centre Šukar dživipen pri Banskej Štiavnici a na multikultúrnom festivale Carpediem. Pravidelne publikuje články zamerané na kultúru.

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

nedeľa, 19 jan 2020, 16:28:16

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM