"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Narodila som sa 29. 4. 1973 v Bratislave.
Po absolvovaní štúdia na ŠUV, odbor výstavníctvo, som bola v roku 1992 prijatá na Vysokú školu výtvarných umení, na odbor Reštaurovanie umeleckých diel - maľba. Už ako študentka som mala od roku 1994 možnosť študovať reštaurovanie papiera, pergamenu, historických pečatí a knižnej väzby na pôde Slovenského národného archívu.

V školskom roku 1996/97 som túto špecializáciu študovala v Poľsku, na Univerzite Mikuláša Kopernika v Toruni. Štúdium na VŠVU som ukončila roku 1998 magisterskou dipl. prácou z oblasti spomínanej špecializácie. Predmetmi mojej praktickej diplomovej práce boli: grafika – medirytina na papieri „Kázeň Jána Krstiteľa“ zo 17. storočia z majetku GMB a dve pergamenové listiny – armálesy z majetku SNA. Predmetom teoretickej diplomovej práce bolo Reštaurovanie a konzervovanie pergamenu.

Od septembra r. 1998 pracujem v SNG ako reštaurátorka papiera. Doposiaľ som mala v rámci prezentácie reštaurátorských ateliérov SNG tri samostatné komorné výstavy:

2001 reštaurovanie grafiky z r. 1743 na hodvábnom nosiči – G.A.Wolfgang: iluminácia vo Frankfurte,
2005 grafika (mezzotinta) na hodvábe – Ch. Rugendas: Univerzitná téza s motívom kajúceho sa sv. Petra z r. 1738,
2010 veľkorozmerná kresba uhľom na papieri od Ladislava Mednyánszkeho: Volský záprah.

V roku 1998 som začala spolupracovať s Múzeom mesta Bratislavy, pre ktoré som sporadicky, formou štipendií, reštaurovala zbierkové predmety vytvorené prevažne na pergamene.

Od roku 2007 sa naša spolupráca zintenzívnila kvôli prípravám nových expozícií do zrekonštruovanej Starej radnice a susediaceho Múzea vinohradníctva v Apponyiho paláci.

V rokoch 2005–2006 som pre Prvú slovenskú investičnú spoločnosť zreštaurovala veľkorozmerné dielo Ľ. Fullu: Nevesta, návrh na tapisériu, gvaš na papieri.

V rokoch 2010–2011 som zreštaurovala niekoľko zbierkových predmetov, diel na papieri, pre výstavu Židia v Bratislave a ich kultúrne dedičstvo, pripravovanú Židovským komunitným múzeom v Bratislavskej synagóge na Heydukovej ulici.

V súčasnosti spolupracujem v národnom projekte Digitálna Galéria, mojou úlohou je prvotný skríning a ošetrenie diel určených na digitalizáciu v rámci SNG.

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

nedeľa, 19 jan 2020, 16:28:16

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM