"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Katarína Platznerová
Mgr. Katarína Platznerová, PhD.

1994–1999 štúdium Estetiky a etnológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ukončené diplomovou prácou "Dieťa v katolíckej a kalvínskej rodine v Martovciach a Imeli"
2004-2006 dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium  Etickej výchovy v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave
2010 Obhájenie dizertačnej práce "Významy vtákov vo folklóre" na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FFUK, Bratislava.
Od roku 1999  vyučuje na gymnáziu v Bratislave predmety: dejiny umenia, estetická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, umenie a kultúra.
Má rada prácu s deťmi, výtvarné umenie, hru na flaute, klavíri a volejbal.
V časopise Dieťa publikuje články o tínedžeroch a detskom výtvarnom prejave.

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

nedeľa, 19 jan 2020, 16:28:16

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM