"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Nora Hebertová

V retaurtorskch ateliroch SNGbV rokoch 1980-1984 som študovala na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave na oddelení aranžérstva a propagačného výstavníctva u profesora Rudolfa Filu. Výtvarné a remeselné štúdium obohacovali a dotvárali ďalší významní pedagógovia a umelci akými sú Vladimír Kordoš a Milan Bočkay.

V rokoch 1984-1988 som pracovala v propagačnej a reklamnej činnosti ako písmomaliarka a sieťotlačiarka.

V roku 1988-1993 som študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri reštaurovania závesného obrazu a tabuľovej maľby u profesora Vladimíra Plekanca. Štúdium som ukončila diplomovou prácou reštaurovaním barokového veľkoplošného obrazu v životnej veľkosti od maliara Martina van Meytensa „portrétu Františka Štefana I. Lotrinského“ z múzea Červený Kameň a teoretickou prácou „Spoločnosť baroka a barokový portrét v Európe – Pohľad z kráľovského dvora“ .

V rokoch 1993-2012 som pracovala ako reštaurátorka v Slovenskej národnej galérii, v ktorej som reštaurovala diela významných svetových a slovenských autorov.

Od roku 2013 pracujem ako reštaurátor a umelec v slobodnom povolaní.

Reštaurovanie diel:

Európski maliari: Martin van Meytens, Jan Mertens ml., Cecco del Caravaggio, Paris Bordone, Franz Anton Maulbertsch, Lucas van Valckenborch, Anton Schmidt, Gillis Coignet, Rembrandt Harmensz Van Rijn, a iní

Slovenskí maliari: Martin Benka, Janko Alexy, Miloš Alexander Bazovský, Ludovít Fulla, Mikuláš Galanda, Jozef Hanula, Ferdinand Hložník, Vincent Hložník, Július Jakoby, Milan Paštéka, Milan Laluha, Rudolf Fila, Vladimír Kompánek, Ján Kupecký, Mária Medvecká, Ladislav Mednyanszký, Dezider Milly, Ján Mudroch, Imro Wainer Kráľ, Ernest Zmeták, Ester Šimerová Martinčeková, Gustáv Mallý, I. Weinera-Kráľa, A. Jasuscha, R. Sikoru, J. Kollera, S. Filka, Jan Želibská, a iní.

Gotická tabuľová maľba:

1.Oltár sv. Anny z kostola sv. Juraja v Spišskej Sobote- pravé oltárne obojstranne maľované pohyblivé krídlo tabule:

Predná strana pravého krídla 2 tabule so zláteným brokátovým vzorom v pozadí, ukončené akantovou ažúrou s dvoma tabuľami s postavami svätíc a.) sv Apolónia- panna a mučenica a dolná tabuľa b.) Sv. Helena- cisárovna

Zadná strana pravého krídla 2 tabule a.) Dcéra sv. Anny z manželstva s Kleofášom, sv.Mária Kleofášova, jej manžel Alfeus, deti, neskorší apoštolovia- sv. Jakub Mladší, sv. Šimon, sv. Juda Tadeáš a Jozef Spravodlivý b.) Rodičia sv. Anny Emerentiana a Stolanus so sv. Annou ako dievčaťom a jej sestrou Esmeriou.

2. Gotická obojstranne maľovaná oltárna tabuľa Krst Krista a Mučenie sv. Jána Evanjelistu, košickej dielne z Východoslovenského múzea v Košiciach.

Samostatné výstavy v rámci cyklu Reštaurované dielo zo zbierok SNG

1999 Slovenská Národná Galéria, Reštaurátorské ateliéry - Paris Bordone: Portrét muža s torzom antického stĺpu okolo1540

2004 Slovenská Národná Galéria, Reštaurátorské ateliéry – Jan Mertens ml. dielňa Triptych Klaňania Troch kráľov 1520-1530

2006 Slovenská Národná Galéria, Reštaurátorské ateliéry - Cecco del Caravaggio:  Nesenie kríža

2009 Slovenská Národná Galéria, Reštaurátorské ateliéry - Neznámy maliar z 18. stor.: Klaňanie troch kráľov

Kolektívne výstavy:

1995 Katedra reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Pedagógovia a poslucháči 1949-1995, Galérii mesta Bratislavy. Dielo: Martin van Meytens? Portrét Františka Štefana I. Lotrinského, okolo 1750. Olej, plátno, rozmery: 250 x 163 cm. Múzeum Červený Kameň - reštaurované v rokoch 1992-1993,- diplomová práca

1996 Reštaurátorské ateliéry Slovenskej národnej galérie 1991-1995, SNG

2000 Umenie reštaurovania, Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác

2007 Cesty zberateľstva v umení 15.–18. storočia s podtitulom „Verejné a súkromné zberateľstvo v Kremnici“ zo zbierky výtvarného umenia NBS-Múzea mincí a medailí v Kremnici.

2011 Umenie reštaurovania II. Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palace

 

Mám rada umenie, od jeho počiatku až po súčasné moderné v celosvetovom meradle. Uprednostňujem knihy a časopisy o umení, histórii, archeológii, vedy, prírode, v ktorých vždy nachádzam nové zdroje inšpirácií a poznania. Z filmov si rada pozriem dokumentárne bez rozdielu na tématiku. Čas trávený v prírode využívam na regeneráciu a inšpiráciu.

 

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

nedeľa, 19 jan 2020, 16:28:16

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM