"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Dejiny umenia pre deti a mládež

altFeel Art pripravil pre deti rôznych vekových kategórií a pre mládež kurz dejín umenia. Počas celého roka sa deti a mladí ľudia, veku primeranou formou, môžu dozvedieť o tom, prečo a ako umenie vznikalo, prečo a ako sa menilo umenie v priebehu stáročí. Osvoja si základnú terminológiu spojenú s dejinami umenia (maliarstvo, sochárstvo, architektúra). Cez príbehy a zaujímavé historické osobnosti sa dozvedia, čo umenie pre tú ktorú dobu znamenalo.  Všetko máme pripravené tak, aby deti i mladí ľudia mali z tohto poznávania radosť. Pokúsime sa podnietiť ich zvedavosť o výtvarné umenie tak, aby sa nielen naučili vnímať krásu umenia a čítať ho - čítať jeho príbehy - ale aby o ňom dokázali premýšľať, dávať si ho do súvislostí s dobou dávnou ale i súčastnosťou.

Čítať ďalej...

Kurz čítania s porozumením a kreatívneho písania pre deti

Porozumieť napísanému textu, chápanie slov, viet a zmyslu za nimi ukrytými, je hlavným z cieľov tohto kurzu.

Je určený pre deti, ktoré chcú za čítaným textom videť nie len slová, ale aj príbehy a obrazy. Pre deti, ktoré majú radi knihy, ale texty v knihách sú im niekedy viadia vzdialené a nepochopiteľné. Pre detí, ktoré chcú vedieť písať, vymýšľať svoje vlastné príbehy, riekanky, rozprávky, či len vtipne reagovať na slová iných.
Prístupnou formou naučíme deti rozlišovať jednotlivé literárne žánre a pokúsime sa ich povzbudiť v ich vlastnej tvorbe. A nemusí ísť spočiatku o veľké diela, ale hlavne o radosť, ktorú budú zdieľať s nami a samozrejme doma so svojimi najb
ližšími a kamarátmi.

Čítať ďalej...

Vráť sa s nami v čase

altKurz je určený pre vekovú kategóriu detí od 8 do 13 rokov. Pokúsime sa deťom, veku primeranou formou, priblížiť svet starovekých civilizácií, života stredoveku a začínajúceho novoveku. Ukážeme im umenie, ktoré sa z tých čias zachovalo a pokúsime sa im cez príbehy, legendy, mytológiu a historické texty, priblížiť život dávnych dôb..
Deti spoznajú najvýznamnejších hrdinov a božstvá, ktoré uctievali jednotlivé civilizácie a národy. Naučia sa ich rozpoznávať na starých maľbách a v sochárskych dielach.
Pokúsime sa hravo a pútavo predstaviť deťom dávnu kultúru aj cez ich vlastnú tvorivú činnosť.

Čítať ďalej...

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

utorok, 26 jan 2021, 13:43:39

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM