"Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou."

Jan Amos Komenský

Básnenie 05.07.2017

Ak máte radi poéziu a chcete si oprášiť znalosti o niektorých jej formách a hravým spôsobom si jej rôzne podoby vyskúšať, je tento workshop vhodný práve pre vás.

Čítať ďalej...

Štatistiky pripojení

Feel art - noviny o umení

Ročník 5/2016, číslo 1

Vydáva

Feel Art Academy, n. o.

Edited by

Zuzana Konopásková

Aktualizované

nedeľa, 19 jan 2020, 16:28:16

ISSN 1338-421X

Copyright © 2011-2014 Zuzana Konopásková. Všetky práva vyhradené.   Šablóna podľa RAZORTEMPLATES.COM